NAITUH DI

ATHUGKHROIPOLBANG=ORION

ATHUGKHROIPOLBANG HING YAGMO KHE PARRKONG TOI YE MUI KÁU TONG MO NO SOMI MI AKHE HING YAG MI SEI. POLBANG KHE MUI KAU NAI, RAU NO HINGYAG OU