NAITUH DI

BRU POTORCHAHMUNG/POTOKAUTMA(POEM)

Pal Bisno Bru
Bru(reang) poem (potorchahmung)
8 AUGUST 2016 · PUBLIC
5 reads
               (Khakchangm0)
                    khakchang khakchangmo bole,mma mpha ni khakchang mo.
                     Khakchang khakchang ou brau le ,thoiyaha  ni khakchang ou.
                       Khakchang khakchangmo, bo le pal rau ni khakchangmo.
                        Khakchang ou brau le,kauhlaiyaha ni khakchang ou.
                         Tongthau phuh munghaya bole,uana phuh pho khakchang ou.
                          Rangma tong ksungha bo le,ang no khakchang ou.