NAITUH DI

DAING(SOMOING) --TIME

• msahha daing kaha la/Daing msah kaha?
=what's the time?

•Nini Joraphong wo msahha daing kaha la?
=what's the time by your watch?

•Nung mphuh Thuthai ni bahcha?
=When do you wake up?

•Ang le phuaing ni phong douh/daing douh wo se bahcha ou.
=I wake up every morning at six O'clock.

•Mphuh phai nai ?
= When will you come?

•mphuh snungnoug thang nai?
=When will you go to school?